Kundespecifikke løsninger til højkapacitets CLT-produktion

Vi ved, det er af afgørende betydning, at du får det helt rigtige set-up til din CLT-produktion. Med årtiers erfaring bag os sammensætter vi – i tæt dialog dig – den helt rigtige systemløsning, så du opnår den højeste kvalitet og kapacitet med state-of-the-art-teknologi og fleksible maskinløsninger.

Til din CLT-produktion tilbyder vi dig vores ekspertise i specialbyggede højteknologiske maskinløsninger, der er tilpasset dine produktionsbehov.

Du kender behovet, sammen finder vi løsningen.

Læs mere om vores CLT presselinjer

Inspiration

Komplette fabriksløsninger

Enkel CLT-linje

Dette er en simpel, men yderst effektiv CLT-linje.

Læs mere Se CLT-presse

Enkel CLT-linje

Dette er en simpel, men yderst effektiv CLT-linje.

Linjen indeholder et sorterings- og fingerskarringssystem, højlager samt lameloplægning for tværgående og langsgående lameller. Lim påføres mellem lagene inden de afslutningsvist ledes ind i højfrekvens CLT-pressen.

 

Produktspecifikationer

Længde: 4.000 – 16.000 mm

Bredde: 2.200 – 3.200 mm

Tykkelse: 60 – 400 mm

 

Kapacitet

[7,5 timer] 60 – 80 m³

Kompakt CLT-løsning

Ekstremt effektiv CLT-løsning, der er bygget op omkring tre presser.

Læs mere Se CLT-presse

Kompakt CLT-løsning

Ekstremt effektiv CLT-løsning, der er bygget op omkring tre presser.

Den første presse er til at lime tværgående lameller, den anden limer de lange lameller, og den tredje er en solid CLT-presse, der udfører den afsluttende presning af alle lagene. Alle tre presser anvender højfrekvens teknologi, hvilket garanterer, at limen tørrer hurtigst muligt. Denne kompakte og højteknologiske systemløsning sørger for, at du på rekordtid kan producere færdiglimede paneler af allerhøjeste kvalitet.

Produktspecifikationer

Længde: 8.000 – 16.000 mm

Bredde: 2.200 – 3.500 mm

Tykkelse: 51 – 400 mm

Kapacitet

[7,5 timer] 60 – 80 m³

Højkapacitets CLT-løsning

CLT-systemløsning med en meget høj kapacitet takket være sine to parallelle presser.

Læs mere Se CLT-presse

Højkapacitets CLT-løsning

CLT-systemløsning med en meget høj kapacitet takket være sine to parallelle presser.

Højfrekvenspresserne står side om side, hvor de begge anvender det samme sorterings, fingerskarring og oplægningssystem. Dette garanterer fuld udnyttelse af maskinens kapacitet. Når CLT-panelerne er færdige i pressen, køres de til CNC behandlingsområdet.

 

Produktspecifikationer

Længde: 4.000 – 16.000 mm

Bredde: 2.500 – 3.500 mm

Tykkelse: 60 – 400 mm

 

Kapacitet

[7,5 timer] 120 – 160 m³

Komplet CLT-produktionssystem

Fuldt udstyret anlæg med råvareindføring, fingerskarring med afhærdningsområde, lameloplægning med limning, dobbelt presselinie og CNC-bearbejdningsområde.

Læs mere Se presse

Komplet CLT-produktionssystem

Fuldt udstyret anlæg med råvareindføring, fingerskarring med afhærdningsområde, lameloplægning med limning, dobbelt presselinie og CNC-bearbejdningsområde.

Systemet bruger vakuum til oplægning, hvilket gør det nemt at forberede dør- og vinduesåbninger i CLT-elementet. Derved spares træ, der ellers ville gå til spilde. Presserne er elektronisk fuldt integreret i systemet og afspærrer pressecylindrene i de områder af elementet, hvor der skal være åbninger.

Hver maskindel i anlægget styres af et fuldautomatisk computersystem.
Som en valgmulighed kan kontrolsystemet integreres i vores avancerede KMS Track & View-software.
Denne software sporer lamellerne gennem hele systemet, fra indføring til det færdige produkt. Fuld kontrol opnås.

Produktspecifikationer

Længde: 4.000 – 20.000 mm

Bredde: 2.200 – 3.500 mm

Tykkelse: 60 – 400 mm

Kapacitet (7,5 time)

130 – 160 m3

CLT og Glulam/GLT-produktionslinjer

Denne løsning er ideel, hvis du ønsker at producere både CLT og limtræ.

Læs mere Se CLT-presse Se GLT-presse

CLT og Glulam/GLT-produktionslinjer

Denne løsning er ideel, hvis du ønsker at producere både CLT og limtræ.

Med fingerskarring der betjener begge linjer, er denne løsning både omkostningseffektiv og tidsbesparende. CLT-systemet kan kantlime paneler på både langsgående og tværgående lag. Dette giver et 100% kant- og overfladelimet CLT-panel.

 

Produktspecifikationer

CLT

Længde: 6.000 – 18.000 mm

Bredde: 2.500 – 3.500 mm

Tykkelse: 60 – 400 mm

Glulam

Længde: 6.000 – 18.000 mm

Højde: Max. 1.280 mm

Bredde: 60 – 290 mm

Kapacitet

CLT

[7,5 timer] 60 – 80 m³

Glulam

[7,5 timer] 60 – 180 m³

CLT- og bjælkefabrik

Vores mest avancerede system tilbyder dig en kompakt fleksibel produktionslinje til bjælke- og CLT-produktion; fra råtræ til færdige bygningselementer.

Læs mere

CLT- og bjælkefabrik

Vores mest avancerede system tilbyder dig en kompakt fleksibel produktionslinje til bjælke- og CLT-produktion; fra råtræ til færdige bygningselementer.

Træindføring inkluderer et komplet klassificeringssystem og en fingerskarringslinje med tørre-højlager, der fungerer som fælles fødesystem for begge produktionslinjer.

For CLT-produkter, hvor der kræves en helt lukket overflade, kan kantlimning tilvælges.

Begge linjer inkluderer vores højfrekvenspressere, der byder den højeste produktkvalitet og effektivitet.

Yderligere bearbejdningsmaskiner kan tilvælges for at fuldføre et fuldt udstyret anlæg.

Hver maskinedel i anlægget styres af et fuldautomatisk computersystem.
Som en valgmulighed kan kontrolsystemet integreres i vores avancerede KMS Track & View-software.
Denne software sporer lamellerne gennem hele systemet, fra indføring til det færdige produkt. Fuld kontrol opnås.

Kombineret løsning til CLT- og bjælkeproduktion

Byggeri med CLT kræver normalt også anvendelse af limtræsbjælker, og dette kompakte kombinationsanlæg kan fremstille begge produkter.

Læs mere Se CLT-presse Se bjælkepresse

Kombineret løsning til CLT- og bjælkeproduktion

Byggeri med CLT kræver normalt også anvendelse af limtræsbjælker, og dette kompakte kombinationsanlæg kan fremstille begge produkter.

De to linjer kræver hver deres presse og oplæggesystem til hhv. CLT og bjælkeproduktion, men for at optimere produktionsområdet, benytter de fælles finger-skaringssystem, højlager og mekanisering.

Produktspecifikationer

CLT

Længde: 4.000 – 20.000 mm

Bredde: 2.200 – 3.500 mm

Tykkelse: 60 – 400 mm

Bjælker

Længde: 3.000 – 20.000 mm

Bredde: 860 – 1.250 mm

Tykkelse: 60 – 290 mm

Kapacitet (7,5 time)

CLT

40 – 75 m3

Bjælker

60 – 180 m3

CLT-system forberedt til udvidelse

Denne CLT presselinje er en fleksibel løsning med mulighed for løbende at tilføje flere presser til den samlede produktionslinje.

Læs mere Se presse

CLT-system forberedt til udvidelse

Denne CLT presselinje er en fleksibel løsning med mulighed for løbende at tilføje flere presser til den samlede produktionslinje.

Løsningen giver dig mulighed for at starte med en mindre investering og derefter opskalere efter behov.

Begge presser anvender her fælles fingerskarring-, lager- og oplæggesystem.

Tværlameller tilføres som færdigt opsavede lameller, eller funktionen kan integreres i linjen.

Det er muligt at designe anlægget med nødvendige bearbejdningscentre.

Produktspecifikation

Længde: 4.000 – 20.000 mm

Bredde: 2.200 – 3.500 mm

Tykkelse: 60 – 400 mm

Kapacitet (7,5 time)

130 – 160 m3

Pressesystem til CLT og limtræsbjælker

Med denne combi-løsning kan du producere både bjælker og CLT på én og samme presselinje.

Læs mere Se presse Se case

Pressesystem til CLT og limtræsbjælker

Med denne combi-løsning kan du producere både bjælker og CLT på én og samme presselinje.

Den komplette line omfatter alt fra fingerskarring frem til levering af færdige emner.

Lameller fra højlageret føres efter høvling frem til en position, hvor de enten transporteres til oplægning som bjælker eller som det langsgående lag i CLT-elementet. Lamellerne kan også føres fra højlageret videre til en opsavningslinje, der saver lamellerne ned til en længde, der passer til CLT-elementets tværlag.

De lange lameller kan overfladelimes til brug for bjælker eller kantlimes for CLT-elementets yderlag.

Oplæggesystemet håndterer både bjælkelameller, som vendes 90º og CLT langslameller, som samles liggende til et lag.

CLT tværlameller lægges på med en vakuumportal.

Efter presning med højfrekvens transporteres emnerne til videreforarbejdning og finish.

Produktspecifikationer
CLT

Længde: 6.000 – 20.000 mm

Bredde: 1.150 – 1.250 mm

Tykkelse: 60 – 290 mm

Bjælker

Længde: 3.000 – 27.000 mm

Bredde: 260 – 1.250 mm

Tykkelse: 60 – 290 mm

Kapacitet (7,5 time)

CLT

30 – 50 m3

Bjælker

60 – 180 m3

CLT-løsning med kantlimning af lameller

Med denne CLT-presselinje kan du kantlime både tvær- og langsgående lameller.

Læs mere Se presse

CLT-løsning med kantlimning af lameller

Med denne CLT-presselinje kan du kantlime både tvær- og langsgående lameller.

I dette CLT-anlæg kan de enkelte lamellag limes sammen og afhærdes i hver deres presse, før de opbygges til et CLT-element.

Opbygningen foregår ved at to vakuumkraner placerer færdige plader af hhv. langsgående lameller og tværgående lameller oven på hinanden. For hvert lag køres elementet frem og tilbage under limpåføreren indtil det ønskede antal lag er nået. Herefter transporteres CLT-elementet til en eller flere pressere for endelig afhærdning.

Produktspecifikation

Længde: 4.000 – 20.000 mm

Bredde: 2.200 – 3.500 mm

Tykkelse: 60 – 400 mm

Kapacitet (7,5 time)

120 – 130 m3

CLT- og bjælkeproduktionsløsning

Komplet anlæg for produktion af CLT og limtræsbjælker med fælles indfødningssystem.

Læs mere Se CLT-presse Se case

CLT- og bjælkeproduktionsløsning

Komplet anlæg for produktion af CLT og limtræsbjælker med fælles indfødningssystem.

For at reducere pladskravet benytter dette anlæg fælles fingerskarring- og lagersystem til produktionen af CLT og bjælker.

Lamellerne fordeles herefter til de to linjer, hvor de henholdsvis anvendes til limtræsbjælker, til langsgående CLT-lag og (efter opsavning) til tværgående CLT-lag.

Begge linjer er i dette layout forsynet med udstyr for efterbehandling: bjælkelinjen med en afkortersav, høvl, reparationsstationer og indpakningsudstyr, CLT-linjen med CNC-maskiner og pudser.

Produktspecifikationer

CLT

Længde: 4.000 – 20.000 mm

Bredde: 2.200 – 3.500 mm

Tykkelse: 60 – 400 mm

Bjælker

Længde: 3.000 – 20.000 mm

Bredde: 860 – 1.250 mm

Tykkelse: 60 – 290 mm

Kapacitet (7,5 time)

CLT

40 – 75 m3

Bjælker

60 – 180 m3

Kontakt

Lad os finde den rette løsning til dig

Bruno Kallesøe

Senior Advisor

E-mail

Jens Kallesøe

CSO

E-mail

Referencer i CLT-industrien

© Kallesoe Machinery A/S