Kundespecifikke løsninger til bjælkeproduktion

Det er af afgørende betydning for os, at vi leverer den helt rigtige systemløsning til din bjælkeproduktion. Vi har en meget erfaren medarbejderstab, der står klar til at hjælpe din virksomhed med at sikre den helt rigtige produktionsopbygning.

Vi kan i tæt samarbejde med dig sammensætte en systemløsning, så du opnår den højeste kvalitet og kapacitet i din produktion.

Hvis du leder efter den bedst mulige løsning til din bjælkeproduktion, finder du den her hos os.

Læs mere om vores bjælkepresselinjer

Forslag til bjælkeløsninger

Din løsning bliver designet unikt til dig

Komplet bjælkesystemløsning

Med denne løsning får du en total produktionslinje til limtræsbjælker.

Læs mere Se presse

Komplet bjælkesystemløsning

Med denne løsning får du en total produktionslinje til limtræsbjælker.

Produktionslinjen

Lamellerne bliver produceret i en fingerskarringsmaskine, uafhængigt af hinanden og med de ønskede længder. De færdige lameller føres til et højlager for tørring.

Højlageret forsyner linjen med det korrekte antal lameller, som skal bruges til limtræsbjælken.

Lamellerne påføres lim i gardinlimeren enkeltvis og lægges sammen i oplæggesystemet. Når en batch er klar, føres den ind i højfrekvenspressen, hvor bjælken bliver presset i trin af 6 meter ad gangen. Takttiden afhænger af limtræsbjælkens dimensioner og valg af lim.

Efter presning adskilles de enkelte bjælker og kan saves på mål. Herefter føres de gennem en høvl og til videre efterbehandling.

En af fordelen ved en bjælkeproduktionslinje med Kallesoes højfrekvenspresse er, at der kan produceres bjælker af forskellig længde i hver enkelte batch – dette giver stor fleksibilitet.

Dobbelt pressesystem til små bjælker og karmtræ

Anlægget kan leveres med en eller to presselinjer, alt efter behov.

Læs mere Se presse

Dobbelt pressesystem til små bjælker og karmtræ

Anlægget kan leveres med en eller to presselinjer, alt efter behov.

Anlægget tilbyder en meget effektive produktion og er designet til laminering af produkter på op til max. 6 meters længde, hvilket typisk vil være mindre limtræsbjælker og vindueskomponenter.

Lamellerne, der kan være i flere kvaliteter, føres til lim- og oplæggesystemet i en forudbestemt rækkefølge. De limes på overfladen, vippes op 90º og samles til en batch. Oplæggebordet fyldes med én eller flere længder, hvorefter emnerne køres ind i højfrekvenspressen for hurtig afhærdning af limen.

Efter presningen transporteres emnerne videre for separering, afkortning, høvling, eventuel sortering og kvalitetskontrol. Slutteligt stables de for pakning.

Bjælke- og CLT-fabrik

Vores mest avancerede system tilbyder dig en kompakt fleksibel produktionslinje til bjælke- og CLT-produktion; fra råtræ til færdige bygningselementer.

Læs mere Se bjælkepresse Se CLT-presse

Bjælke- og CLT-fabrik

Vores mest avancerede system tilbyder dig en kompakt fleksibel produktionslinje til bjælke- og CLT-produktion; fra råtræ til færdige bygningselementer.

Træindføring inkluderer et komplet klassificeringssystem og en fingerskarringslinje med tørre-højlager, der fungerer som fælles fødesystem for begge produktionslinjer.

For CLT-produkter, hvor der kræves en helt lukket overflade, kan kantlimning tilvælges.

Begge linjer inkluderer vores højfrekvenspressere, der byder den højeste produktkvalitet og effektivitet.

Yderligere bearbejdningsmaskiner kan tilvælges for at fuldføre et fuldt udstyret anlæg.

Hver maskinedel i anlægget styres af et fuldautomatisk computersystem.
Som en valgmulighed kan kontrolsystemet integreres i vores avancerede KMS Track & View-software.
Denne software sporer lamellerne gennem hele systemet, fra indføring til det færdige produkt. Fuld kontrol opnås.

Kombineret løsning til bjælker og CLT

Byggeri med CLT kræver normalt også anvendelse af limtræsbjælker, og dette kompakte kombinationsanlæg kan fremstille begge produkter.

Læs mere Se bjælkepresse Se CLT-presse

Kombineret løsning til bjælker og CLT

Byggeri med CLT kræver normalt også anvendelse af limtræsbjælker, og dette kompakte kombinationsanlæg kan fremstille begge produkter.

De to linjer kræver hver deres presse og oplæggesystem til hhv. CLT og bjælkeproduktion, men for at optimere produktionsområdet, benytter de fælles finger-skaringssystem, højlager og mekanisering.

Produktspecifikationer

CLT

Længde: 4.000 – 20.000 mm

Bredde: 2.200 – 3.500 mm

Tykkelse: 60 – 400 mm

Bjælker

Længde: 3.000 – 20.000 mm

Bredde: 860 – 1.250 mm

Tykkelse: 60 – 290 mm

Kapacitet (7,5 time)

CLT

40 – 75 m3

Bjælker

60 – 180 m3

Pressesystem til CLT og limtræsbjælker

Med denne combi-løsning kan du producere både bjælker og CLT på én og samme presselinje.

Læs mere Se presse Se case

Pressesystem til CLT og limtræsbjælker

Med denne combi-løsning kan du producere både bjælker og CLT på én og samme presselinje.

Den komplette line omfatter alt fra fingerskarring frem til levering af færdige emner.

Lameller fra højlageret føres efter høvling frem til en position, hvor de enten transporteres til oplægning som bjælker eller som det langsgående lag i CLT-elementet. Lamellerne kan også føres fra højlageret videre til en opsavningslinje, der saver lamellerne ned til en længde, der passer til CLT-elementets tværlag.

De lange lameller kan overfladelimes til brug for bjælker eller kantlimes for CLT-elementets yderlag.
Oplæggesystemet håndterer både bjælkelameller, som vendes 90º og CLT langslameller, som samles liggende til et lag.
CLT tværlameller lægges på med en vakuumportal.

Efter presning med højfrekvens transporteres emnerne til videreforarbejdning og finish.

Produktspecifikationer

Bjælker

Længde: 3.000 – 27.000 mm

Bredde: 260 – 1.250 mm

Tykkelse: 60 – 290 mm

CLT

Længde: 6.000 – 20.000 mm

Bredde: 1.150 – 1.250 mm

Tykkelse: 60 – 290 mm

Kapacitet (7,5 time)

Bjælker

60 – 180 m3

CLT

30 – 50 m3

Kontakt

Vi står klar til at hjælpe dig

Kristian Kallesøe

CEO

E-mail

Referencer i bjælkeindustrien

© Kallesoe Machinery A/S