Hvad er forskellen på CLT og limtræsbjælker?

Et produkt med mange formål

CLT er en forkortelse for cross laminated timber og glulam er en sammentrækning af glue laminated timber (bliver hos nogle producenter også betegnet GLT).

CLT og glulam er lavet af det samme materiale: trælameller, der er limet sammen, hvorved de kommer ind under fællesbetegnelsen limtræ eller lamineret træ.

CLT og glulam adskiller sig i deres opbygning og deres anvendelsesformål. CLT bruges til hele flader, såsom vægge, gulve og etageadskillelse, og glulam bruges til det vægtbærende skelet i en bygning, såsom spær, bjælker eller søjler.

CLT

CLT opbygges af krydslaminerede lag og kan være hele vægelementer eller sektioner af CLT, der bliver sat sammen til en væg. Du kan her læse mere om CLT og opbygning af disse.
Her kan du finde eksempler på presseløsninger til hele CLT-elementer og til sektionsopdelte CLT-elementer – netop denne Combi-presse kan producere både CLT og limtræsbjælker.

Limtræsbjælker

Limtræsbjælker er lavet af lameller, der bliver limet og dernæst presset sammen. Du kan læse mere om limtræbjælker og opbygningen af disse.

I pressere fra Kallesoe Machinery kan der produceres bjælker i mange størrelser alt afhængig af deres anvendelsesformål. Mindre bjælker til mindre konstruktionsarbejde eller karmtræ kan presses på løsninger som denne og til lange og tykke bjælker kan presseløsninger som disse benyttes.

Hvis du ønsker at høre mere om en løsning, der passer netop til dig og de produkter, du ønsker at producere, så kontakt os her.

Læs mere

Fremtidens grønne produkter

© Kallesoe Machinery A/S