Hvad bruges CLT til?

Et produkt der kan bruges til mange formål

CLT er et massivtræselement, der kan bruges til mange formål. Det kan blandt andet bruges til vægge, gulve og etageadskillelse i byggeri. Det er nemt og effektivt at konstruere bygninger med CLT, da det er både let og hurtigt at samle elementerne i opførelsen af bygningen.

En af årsagerne til, at CLT i stigende grad vinder indpas i byggeindustrien, er, at man ved at bygge med CLT får nogle klimamæssige fordele uden at skulle gå på kompromis med byggeriets styrke. Yderligere fordele ved CLT er blandt andet, at man opnår et godt indeklima med en god akustik.

Lavt materialespild

Hvert CLT-element kan præcisionsfremstilles til et specifikt formål i bygningen. Når man producerer et CLT-element, kan man vælge på forhånd at indbygge dør- og vinduesåbninger på deres specifikke placeringer i CLT-elementet. Det medfører, at der ikke spildes træ på at skære huller ud til døre og vinduer efterfølgende. Alle elementer er præfabrikerede og er dermed klar til at blive opført, når de ankommer til byggepladsen.

Hvis man ønsker at tænke endnu mere bæredygtigt, har vi hos Kallesoe Machinery udviklet en CW-presse, der kan udnytte spildtræ og lave plader af bomkantetræ. Disse plader benyttes oftest som midterplader i CLT. Ved at bruge bomkantetræ opnår man den bedst mulige udnyttelse af træets råmateriale, uden at gå på kompromis med dimensionalstyrken i CLT-elementet.

CLT benyttes til mange forskellige typer af bygninger. Det kan både bruges til almindelige familiehuse og til etage- og kontorbygninger. Der eksperimenteres løbende med CLT og massivtræselementers anvendelsesmuligheder, og flere steder i verden bliver der opført højhuse i CLT. Sammenlignet med betonbygninger kan bygninger i massivtræ opføres ca. 25 % hurtigere, og trafikbelastningen i forbindelse med byggeriet kan også reduceres med 90 %, hvilket yderligere bidrager til at gøre træbygningers samlede klimaaftryk mindre og dermed mere bæredygtigt1.

Der er nogle meget interessante perspektiver omkring CLT positive egenskaber ved brand og CLT-bygningers gode egenskaber ved seismisk aktivitet (jordskælv). Du kan læse mere om CLTs positive egenskaber i ”fremtidens byer”.

© Kallesoe Machinery A/S