Multiply LV presselinje til flerlagsplader

Denne varmpresseløsning kan fremstille enkeltlags-, krydslaminerede 3-lags- og flerlags-massivtræsplader op til 60 mm. Disse plader kan benyttes som indendørsbeklædning, i møbelproduktionen og til konstruktionsarbejde.

Produktionslinjen er karakteriseret ved dens høje hastighed og ved dens fuldautomatiske limpåførings- og pressecyklus, der sænker det nødvendige antal operatører.

Linjen indeholder et fødesystem for længde- og tværlameller, et oplæggesystem med vakuumportal, et dobbelt limsystem og en varmoliepresse.
Hvis det ønskes, kan linjen udvides eksempelvis med en pladevender og et automatisk stableanlæg.

Linjen kan opnå højere kapacitet ved at erstatte varmoliepressen med en højfrekvenspresseløsning.

Se vores systemløsninger til flerlagspladeproduktion

1

Oplægningen af både langsgående og tværgående lameller kan ved dette anlæg foregå manuelt eller automatisk.

Efterfølgende sørger en automatiske proces for, at lamellerne bliver lagt op i det ønskede antal lag og limes, før de føres ind i pressen. De langsgående lameller bliver kantlimet, før de vha. en vakuumstabler bliver løftet over på indløbsbordet før pressen. En lim-enhed (gardinlimer) på dette bord sørger for, at der bliver påført lim mellem de enkelte lamellag.

2

Der kan ved en varmolie-presse opnås en arbejdstemperatur på 150° C, hvilket fremskynder hærdningen af plader på op til 60 mm i tykkelse.
Varmen leveres af et eksternt varmolieanlæg, der er forbundet til pressen via en separat varmeenhed med varmevekslere og cirkulationspumper. Olien cirkulerer gennem presseplanernes labyrintgange, hvorved der sikres en ensartet temperatur overalt i planerne.

I pressen fører et stålbånd træet frem. Stålbåndet sikrer en øget holdbarhed ved de høje temperaturer og er optimal til alle limtyper.
Pressetiden afhænger af limtype, af pladernes tykkelse og af antal lag i pladerne.

3

Når pladerne er hærdet i pressen, kan de føres videre til en optimeringsstation, der vender pladerne, så der nemt og enkelt kan foretages en overfladereparation.

Pladerne transporteres automatisk videre til en pladestabler, der er karakteriseret ved, at den stabler pladerne med stålarme, som løfter træet over på en bagvedstående palle. Træet rettes op, inden det bliver stablet.

Specifikationer

Minimum og maksimum længde, bredde og højde på pladerne er som beskrevet nedenfor – men vi kan konstruere presselinjen, så den kommer til at passe netop til dine produkter og ønsker.

Længde: 2.000 – 6.000 mm

Bredde: 1.100 – 1.280 mm

Højde: 10 – 60 mm

Kontakt

Skal vi finde den rette presseløsning til dig?

Jens Kallesøe

CSO

E-mail

Referencer i pladeindustrien

© Kallesoe Machinery A/S