Q press til hurtig pladeproduktion

Q-press er en ekstremt hurtig højfrekvenspresse til pladeproduktion. Når pladen forlader pressen, er den gennemhærdet og klar til videre forarbejdning.

Pga. en meget hurtig procestid og en effektiv udnyttelse af højfrekvensenergien, er kapaciteten høj og mulighederne for optimering enorme.

Q press-linjen består af lim- og oplægningssystem, en presse og en sav. Presselinjen kan vi tilpasse, så den passer præcist til dine produkter og behov.

Læs mere om højfrekvensteknologien og fordelene ved at benytte højfrekvens.

Se vores systemløsninger til pladeproduktion

1

Lamellerne passerer én efter én gennem en limpåfører. Limen påføres enten på toppen af lamellen vha. en limdyse eller på lamellens side vha. en limvalse, afhængig af den valgte løsning – hvilket igen afhænger af lamellens dimension og dine behov.

Når lamellerne forlader limpåføringsdelen, bliver de tværført til et magasin, hvor de er samles til et batch. Når magasinet er fyldt, bliver lamellerne ført videre til et bord foran pressen.

2

De limpåførte lameller bliver automatisk ført frem til den automatiske presse, som består af to dele: først en højfrekvensdel og siden en varmpresse-del.

Som det første bliver overplanet af varmpressen sænket, for at fungere som et modhold for højfrekvensdelen. Samtidigt starter højfrekvensdelen sin proces.

Når pressecyklussen er afsluttet, rykker lamellerne/pladerne et step frem, klar til den næste pressecyklus.
Denne proces muliggør en produktion af endeløse plader, som efterfølgende kan skæres i ønskede dimensioner.

3

Højfrekvensenergien rammer fugten i limen, som hurtigt varmes op fra midten og hærder.

Varmpressen hærder eventuel overfladelim på pladens overflade.

Denne proces sikrer en gennemhærdet plade og tillader dermed en øjeblikkelig videre behandling.

Bag pressen kan save installeres, hvilket muliggør, at de endeløse plader kan saves i ønskede størrelser – både i langsgående og tværgående retninger.

Savene skærer pladerne til de ønskede dimensioner og kan desuden bruges til trimning af ender og sider – klar til videre håndtering.

Specifikationer

Minimum og maksimum længde, bredde og højde på limtræspladerne er som beskrevet nedenfor – men vi kan konstruere presselinjen, så den kommer til at passe netop til dine produkter og ønsker.

Bredden afhænger af det efterfølgende håndteringsudstyr.

Bredde: 400 – 6.000 mm

Længde: 60 – ∞ mm

Højde: 10 – 45 mm

 

Kontakt

Skal vi finde den rette presseløsning til dig?

Bruno Kallesøe

Senior Advisor

E-mail

Jens Kallesøe

CSO

E-mail

Referencer i pladeindustrien

© Kallesoe Machinery A/S