CSR

Ansvarlig forretningsadfærd og bæredygtig praksis har været en del af Kallesoe Machinery’s DNA siden virksomhedens start. I dag er disse principper en integreret del af vores virksomhed og vores service og ydelser. Vi tager socialt ansvar og skaber værdi for vores kunder ved at levere løsninger, der er miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtige.

Vi fokuserer på tre værdiområder i vores CSR-politik: miljø, mennesker og samfund.

Miljø

Hos Kallesoe Machinery søger vi til stadighed at minimere vores miljøaftryk gennem den måde, vi fremstiller vores maskiner. Med et energiforbrug, der stort set udelukkende produceres fra vindenergi og ved f.eks. kun at benytte vandbaseret maling til vores maskiner, har vi fokus på vigtige aspekter i vores forsyningskæde.

Bæredygtig fremtid
Vi er stolte over, at træprodukter, der er produceret på vores løsninger, f.eks. kan bruges til bygningsmaterialer, der har potentialet til at reducere bygningernes kulstofaftryk væsentligt, og det glæder os at se, at der i stigende grad vælges træ til bygningskontruktion. Læs mere om Fremtidens grønne produkter.

I takt med, at træ bliver et mere eftertragtet materiale, kan der opstå et stigende pres på verdens skove og naturområder. Derfor har vi valgt at støtte WWF’s naturbevarende arbejde. Det er vigtigt for os at skabe en bæredygtig fremtid for jordens økosystemer.

WWF

WWF skaber mere plads til naturen og arbejder for at bevare vilde dyrs levesteder gennem beskyttelse af naturområder og bæredygtig forvaltning af naturressourcer.

Vi støtter bl.a. også projektet Coneutral hjemmeside, hvorigennem vi sikrer, at brugen af vores hjemmeside er COneutral.

Mennesker

Vores medarbejdere er vores mest værdifulde aktiv. Vi har fokus på at bevare deres professionalisme og ekspertise – og som den mest naturlige del er deres sikkerhed af højeste prioritet for os.

Det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde vore ansatte en hverdag, hvor arbejdsopgaverne er varierede. Grundet vores produktion af kundespecifikke løsninger, er der ikke to dage og ikke to arbejdsopgaver, der er ens – dette giver en alsidighed, der har en positiv effekt på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Vi anser det som en del af vores samfundsansvar at ansætte lærlinge – og Kallesoe har derfor udlært over 150 lærlinge gennem tiden. Dette gør vi, fordi vi mener, at det er vigtigt at give unge gode muligheder for at få en solid og spændende uddannelse og at vise unge de mange spændende muligheder, der ligger i vores fag.

Samfund

Vi har indført en Code of Conduct for alle vores kunder og leverandører. Formålet med denne Code of Conduct er at sikre, at alle Kallesoe Machinerys produkter er fremstillet på en ansvarlig måde for alle interessenter i forsyningskæden – mht. integritet, overholdelse af love og regler og forebyggelse af svig og konflikter mellem interesser.

Vi tager et socialt ansvar ved at støtte lokale initiativer for både unge og voksne. Vi vil gerne spille en aktiv rolle i vores lokalsamfund, derfor støtter vi flere lokale initiativer og foreninger.

© Kallesoe Machinery A/S