Højfrekvensteknologien

Højfrekvens (HF) er radiobølgeenergi. Hos Kallesoe Machinery anvendes der en godkendt frekvens på 13,56 MHz.

Højfrekvens genereres i en højfrekvensgenerator ved at konvertere energi fra el-nettet til højfrekvensenergi.

Energien fra højfrekvensgeneratoren kan således opvarme materialer der indeholder bipolære molekyler, såsom vand, lim indeholdende vand/væske og forskellige typer af plast.

Højfrekvensgenerator

Ved at anvende materialer som er modtagelige for højfrekvens eksempelvis vand eller lim, er det muligt at sætte molekylerne i materialet i svingninger.

Opvarmningen sker ved, at molekylerne i materialet bliver roteret af højfrekvensenergien.

Læs mere om Kallesoe Machinerys højfrekvenslinjer

Energiforbruget under en HF-proces

En 200 kW generator tilfører kun max effekt til materialet i en meget kort periode i hver proces, og det samlede energiforbrug skal dermed ses over en hel produktionscyklus.

Der er også mulighed for trinvis opvarmning, hvis emnet kræver det.

Sikkerhed

For Kallesoe Machinery er sikkerhed af den største betydning. Derfor er alle vores anlæg forsynet med aluminiumsafskærmning efter gældende lovgivning og udgør såedes ingen fare for operatøren og betjeningspersonalet. Vi tester altid vores anlæg med specielle måleinstrumenter for at sikre, at der ikke udsendes stråling.

Vi overholder selvfølgelig alle sikkerhedsregler og standarder for denne type udstyr, herunder direktivet 2013/35/EU “On the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields)”.

© Kallesoe Machinery A/S